อ่านข่าวทั้งหมด
   
 
 
 
 
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ  [รัตติกาล เยอส่อ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทร 053-917015]  [2014-03-31 11:28:55]  [1336]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์  [การะเกด ]  [2013-09-26 09:29:50]  [818]
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์"  [การะเกด ]  [2013-09-16 14:39:37]  [798]
อยากรู้ว่า "ธุรกิจดาวรุ่ง#ดาวร่วง" เชิญทางนี้  [การะเกด ]  [2013-08-02 09:17:38]  [399]
สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์/เทคนิคการผลิต/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น เชิญทางนี้  [การะเกด ]  [2012-12-18 15:13:01]  [532]
ขอเชิญอบรมโครงการ NEC ฟรี ฟรี ฟรี  [การะเกด ]  [2012-12-18 15:27:44]  [507]
 
เรื่อง กฎหมายทางชีวภาพที่นักวิจัยควรรู้: พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช ตามมาตรา 52 และ 53 และ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)   [รัตติกาล เยอส่อ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ]  [2014-05-21 09:33:11]  [621]
"กองทุนตั้งตัวได้" เปิดรับสมัครด่วน  [ปรัตถกร เกษสุวรรณ]  [2014-03-14 10:23:26]  [1163]
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2557  [รัตติกาล เยอส่อ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 053-917015]  [2014-01-31 08:39:58]  [916]
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพสินค้า  [การะเกด ]  [2014-01-08 13:32:43]  [790]
ขอเชิญนักศึกษา มฟล. สมัครเข้าร่วมประกวด I2P  [การะเกด ]  [2013-10-15 22:09:28]  [765]
MFUBI จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม BDS  [admin]  [2010-09-03 15:46:14]  [429]
 
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงาน ครั้งที่ 3-2556  [งานบุคคล]  [2013-09-30 14:45:42]  [959]
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน 4 อัตรา  [การะเกด ]  [2013-08-26 15:06:57]  [667]
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2555  [การะเกด]  [2012-02-20 08:58:53]  [830]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1/2555 (เพิ่มเติม)  [การะเกด]  [2012-02-13 11:36:33]  [886]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ  [การะเกด]  [2012-02-02 09:48:25]  [751]
ประกาศรับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 1-2555  [การะเกด]  [2012-01-19 11:42:48]  [993]