คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         หน่วย ABI มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจและแผนการเง...[อ่านต่อ]
[2014/06/12]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่าย UBI ...[อ่านต่อ]
[2014/01/08]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
         ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาัลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ...[อ่านต่อ]
[2013/12/17]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
        เื่มื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 รองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง ได้กล่าวต้...[อ่านต่อ]
[2013/11/29]

more...
คลิกเพื่อชมรายละเอียด
    รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ และ ๓ กรมส...[อ่านต่อ]

คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมโครงเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบปร...[อ่านต่อ]

more...
 
Incubator Case
Start Up Companies
Spin Off Companies
เครือข่าย UBI
 
     อบรมจัดทำแผนธุรกิจและแผนการเงิน [ 28 เม.ย.-2 พ.ค.57 ]
     ประชุมคณะอนุกรรมการและประธานเครือข่าย UBI ทั่วประเทศ จ.น่าน [ 13-15 ธันวาคม 2556 ]
     สวก.พบ UBI [ 17 ธันวาคม 2556 ]
     ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน UBI [ 25 พฤศจิกายน 2556 ]
     I2P Booth Camp [ 20-22 พฤศจิกายน 2556 ]
     ที่ปรึกษาด้านการตลาดโครงการ I2P [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]
     การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ประจำปี 2556 [ 18-19 กรกฎาคม 2556 ]
     ให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จ.น่าน [ 4-5 กรกฎาคม 2556 ]
     ประชาสัมพันธ์ NEC 56 จ.กำแพงเพชร [ 29-30 พฤศจิกายน 2555 ]
     เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ จ.น่าน [ 11 ธันวาคม 2555 ]
     MFUBI ร่วมเปิดตัว [ 12 ธันวาคม 2555 ]
     ต้อนรับคณะวิชรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร [ 16 กรกฎาคม 2555 ]
     การคัดเลือกผู้สมัครเข้ากิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ [ 7-9 กุมภาพันธ์ 2555 ]
     ภาษีน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการ [ 28 ตุลาคม 2554 ]
     ดูงานในสถานประกอบการตัวอย่าง โครงการ NEC กลุ่มผู้ประกอบการชาและอุตสาหกรรมเชื่อมโยง พื้นจ.เชียงราย [ 4 พ.ค. 2554 ]
     จัดอบรม โครงการ NEC กลุ่มผู้ประกอบการชาและอุตสาหกรรมเชื่อมโยง ประจำปี 2554 พื้นที่จังหวัดเชียงราย [ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2554 ]
     การศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการตัวอย่าง โครงการ NEC พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร [ 24 มีนาคม 2554 ]
     สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่( NEC) รุ่น 2 จ.กำแพงเพชร [ 10-11 กุมภาพันธ์ ]
     อบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) จ. ตาก [ 21 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2554 ]
     คัดเลือกผู้สมัครกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จ.กำแพงเพชร [ 11-12 มกราคม 2554 ]
     อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพบนเส้นทาง R3 [ 21 สิงหาคม 2553 ]
     ตลาดนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและทัศนศึกษาสถาบันการศึกษา [ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2553 ]
     โครงการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าชาเพื่อเพิ่มมูลค่า [ 26-27 มิถุนายน 2553 ]
     ทีมที่ปรึกษา จ.กำแพงเพชร เข้าวินิจฉัยโรงงาน เฉาก๊วยชากังราว [ 26 เมษายน 2553 ]
     อบรม BDS จ.กำแพงเพชร [ 19-29 เมษายน 2553 ]
     อบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) จ.น่าน รอบที่ 2 [ 5 - 8 เมษายน 2553 ]
     การประชุมระดมสมอง R3 ครั้งที่ 2 [ การประชุมระดมสมองR3 ครั้งที่ 2 ]
     โครงการอบรม BDS [ 19 - 29 เมษายน 2553 ]
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. (+66)53-917-003-4   Fax. (+66)53-917-004

Copyright 2010 Mae Fah Luang University Business Incubator. All rights are reserved
Designed By ESCA. Email : comcung_b@hotmail.com