Username :
  Password :
   เข้าสู่ระบบถาวร
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
2514424 คน

     รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC 2556  [ 04/01/2013 ]
     รับสมัคร ผู้สนใจร่วมอบรมโครงการเสรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี2556 พื้นที่ อ.แม่สอด  [ 29/10/2012 ]
     มฟล. จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ประจำปี 2555  [ 07/02/2012 ]
     เชิญอบรมหลักสูตร "เพิ่มยอดขาย ลดรายจ่าย ด้วยร้านค้าออนไลน์"   [ 18/01/2011 ]
     อบรม "เครือข่ายการตลาดเพื่อผู้ประกอบการใหม่"‏  [ 18/01/2011 ]


จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2555 พื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร
     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2555 พื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมมาลินน์ รีสอร์ท
อ่านรายละเอียดต่อ... 09/10/2012
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2555 พื้นที่ จ.พะเยา
     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2555 พื้นที่ จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 3 - 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมือง พะเยา
อ่านรายละเอียดต่อ... 09/10/2012
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2555 พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2555 พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 6 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม หอการค้า อ.แม่สอด จ.ตาก
อ่านรายละเอียดต่อ... 09/10/2012
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ รุกพื้นที่อ.แม่สลองประชาสัมพันธ์ NEC คลัสเตอร์ชา
     เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ NEC ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ NEC
อ่านรายละเอียดต่อ... 18/01/2011
MFUBI สัมภาษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ NEC กำแพงเพชร
     ม.แม่ฟ้าหลวง ได้จัดให้มีกิจกรรมการสัมภาษณ์ผุ้สนใจเข้าอบรมโครงการ NEC ขึ้น เมื่อวันที่ 13-14 ม.ค.54
อ่านรายละเอียดต่อ... 18/01/2011
 


ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซียน
     ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซียน
อ่านรายละเอียดต่อ... 09/10/2012
คลังเพิ่มวงเงิน บสย.ค้ำสินเชื่อเอสเอ็มอี 5 แสนลบ.
     รมช.คลัง เตรียมแก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรเพื่อให้บสย.เข้าถึงเอสเอ็มอีชุมชน รากหญ้า เปลี่ยนชื่อจากอุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นธุรกิจขนาดย่อม พร้อม เพิ่มวงเงินค้ำประกันเพิ่มเป็น 5 แสนล้านบาท
อ่านรายละเอียดต่อ... 04/01/2011
ส.อ.ท.คาดปี 54 ธุรกิจอ่วมต้นทุนแพง-ค่าแรงสูง เอกชนดิ้นหนีเจ๊ง
     บิ๊ก ส.อ.ท.เตือนภาคอุตฯ เตรียมแผนสู้ศึกปี 54 ต้นทุนพุ่งกระฉุดแน่ ทั้งดอกเบี้ยแพง ค่าแรงสูง พร้อมคาดราคาน้ำมันแตะ 100 ดอลลาร์ และวัตถุดิบราคาพุ่ง แนะภาคธุรกิจเอาตัวรอดตัดต้นทุน พร้อมขยับราคาสินค้า
อ่านรายละเอียดต่อ... 29/12/2010
กสอ.เสริมแกร่ง SMEs ไทย ใช้พลัง Social Network ลดต้นทุน
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หวังกระตุ้นเอสเอ็มอีไทย นำไอทีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การผลิต
อ่านรายละเอียดต่อ... 27/12/2010
Ibank คลอดสินเชื่อพิเศษ อุ้ม SMEs ส่งออก
     Ibank อุ้มเอสเอ็มอีภาคส่งออก โดนผลกระทบค่าเงินบาทแข็ง ออกมาตรการสินเชื่ออัตราพิเศษ ทั้งด้านเงินกู้เพื่อหมุนเวียน และซื้อประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อ่านรายละเอียดต่อ... 22/12/2010
 
   
 
Copyright